Ruma kroz istoriju
Ruma kroz istoriju
Ruma kroz istoriju
Uvod
Nastanak
Grad Ruma
Razvoj
20. vek
Poznati Rumljani
Foto galerija
Gradovi

Zavičajni muzej Ruma

Zavičajni muzej Ruma je osnovan 1962. godine, prvenstveno zahvaljujući entuzijazmu nekoliko ljudi, koji su svoj rad i svoje privatne zbirke ugradili u ovu ustanovu. Muzej se danas nalazi u Glavnoj ulici br. 182, u jednoj od najstarijih zgrada u Rumi, sagrađenoj 1772. godine. Ovaj objekat je izgrađen voljom osnivača Nove Rume, barona Marka Pejačevića, s ciljem da u njemu bude smeštena rumska gimnazija - u to vreme jedna od retkih u ovom delu Habsburške monarhije. Kasnije je ova zgrada imala raličitu namenu, ali je uglavnom bila u funkciji školstva. Od 1963. godine u njoj je smešten Zavičajni muzej.

Zavičajni muzej Ruma je muzej kompleksnog tipa, koji obavlja i funkciju gradske galerije. Njegova nadležnost se prostire na teritorijama opština istočnog Srema: Ruma, Pećinci, Inđija i Stara Pazova. Po vrsti i obimu delatnosti Zavičajni muzej danas zauzima istaknuto mestu u kuturnom životu grada Rume. Svake godine se u njemu održi čitav niz kulturnih manifestacija, koje ponekad izlaze iz okvira striktno muzejske delatnosti. Ukupan fond muzealija iznosi preko 10.000 jedinica koje su raspoređene u pet zbirki. Najbrojnije su: istorijska, arheološka i likovna, dok su tehnička i etno zbirka u fazi konstituisanja.

Stručni rad u Muzeju se odvija kroz različite vidove muzejske delatnosti. Naučno-istraživački rad u Muzeju je zastupljen kroz poslove prikupljanja i stručne obrade muzejskog materijala. U tu svrhu uspostavljene su žive i obostrano korisne veze, kako sa sredinom u kojoj Muzej obavlja svoju delatnost, tako i sa srodnim ustanovama širom zemlje, pa i onim u inostranstvu.

U redovnu godišnju delatnost Muzeja spada i organizovanja Likovne kolonije “Borkovac”, pokrenute još 1968. godine. U radu Kolonije učestvuju renomirani umetnici iz čitave Jugoslavije, kao i grupa lokalnih autora. Dela sakupljena tokom trajanja Kolonije čuvaju se u Muzeju i predstavljaju okosnicu Likovne zbirke.

Prezentacija sakupljenog i obrađenog muzejskog materijala je stalan zadatak Muzeja. Ona se obavlja putem tematskih arheoloških, istorijskih, etnoloških i likovnih izložbi. Tu je i stalna postavka Muzeja u kojoj je prikazan kontinuirani razvoj kulture i civilizacije na teritoriji grada Rume i okoline od praistorije do modernih vremena. Izdavačka delatnosti Muzeja se ogleda u publikovanju Zbornika – Zavičajnog muzeja Ruma, godišnjaka koji predstavlja zbir stručnih radova zaposlenih i saradnika, kao i drugih dela iz oblasti bliže i dalje prošlosti Rume i okoline (Znameniti Rumljani - Đ. Arsenić, Pustare u Sremu – B. Pauković, Prisajedinjenje Srema Srbiji…, I. Petrović itd.).

Muzej raspolaže sa četiri izložbene prostorije, na svakom spratu po dve, kao i lapidarijumom koji se nalazi u dvorištu. U prostorijama na spratu nalaze se dva legata (spomen zbirke): slikara i grafičara, akademika Milivoja Nikolajevića samoukog slikara dr Romana Soretića. U prostorima legata (200 m2) održavaju se tokom godine razne tematske izložbe. U prostorijama u prizemlju nalaze se dve stalne muzejske postavke. Zavičajni muzej Ruma zapošljava deset radnika različitih profila (istoričar umetnosti, istoričar, arheolog, dva kustosa-istoričara, knjigovođa…). Radno vreme Zavičajnog Muzeja je svaki dan, osim nedelje, od 07,00 do 15 sati, a u vreme održavanja tekućih izložbi do 20 sati.

Adresa: Glavna 182, 22400, Ruma,
Srbija i Crna Gora.
tel/fax: 022/424-888
Ovaj sajt nastao je u saradnji sa Zavičajnim muzejem Ruma.
Sve dragocene podatke i arhivske slike obezbedio je kustos muzeja, Đorđe Bošković.